V čem je oddlužení výhodné?

Kdo má výrazné dluhy, ten je může zkusit začít řešit buď svépomocí, nebo může využít takzvané oddlužení. To je dnes cestou mnohem zajímavější a také výhodnější. A my vám řekneme proč. Hlavní výhodou oddlužení jsou určitě podmínky spojené s tím, že naše dluhy můžeme tímto způsobem splácet po dobu celých pěti let. V rámci této doby také máme ochranu soudu, což znamená, že na nás nemohou ani věřitelé, ani exekutoři, kteří by se rozhodli daný dluh vymáhat. Vše totiž hradíme v rámci schválené žádosti. Už to je první pozitivum, které zkvalitní náš život.

Při oddlužení není nutné uhradit všechny dluhy

Dotkněme se nyní dalšího pozitiva, které souvisí s tím, že ne vždy musíme uhradit všechny dluhy, které máme. Právě to patří mezi jeden z nejčastějších a samozřejmě také hlavních důvodů, proč se touto cestou vydat. Pokud máme být konkrétní, tak při oddlužení mnohdy stačí uhradit pouze třicet procent našich závazů. Zbývajících 70 procent je definitivně odpuštěno a my tak vycházíme s čistým štítem. Díky tomu můžeme říci, že touto cestou se lze zbavit i na první pohled skutečně neřešitelných problémů. A to je výhoda číslo jedna.

V rámci oddlužení fyzické osoby lze hradit naše závazky dvěma způsoby

Další výhodou je zcela jistě to, že při hrazení našich závazků se můžeme vydat hned dvěma cestami. Ta první vede přes pětiletý splátkový kalendář. Vše je rozloženo s ohledem na náš rozpočet, ale i na to, aby byly dluhy hrazeny. Druhá cesta je spojena s odprodejem našeho majetku, kdy je z utržených peněz dluh splácen. Tato forma oddlužení fyzické osoby má oproti exekucím například tu výhodu, že získáme mnohem více peněz a tak dluhy uhradíme pohodlněji a rychleji. Možné je také obě varianty kombinovat, což urychlí splacení a přiblíží termín, kdy se můžeme opět stát osobou bez dluhů.